Sidor

tisdag 26 juni 2012

No strawberry cake but raspberry cupcake

We had a fabulous weather at midsummer weekend. I can't recall a midsummer with this lovely weather in ages. But I stayed indoors or on the porch coughing. I managed to bake some cupcakes for dessert though, very tasty chocolate with raspberry frosting. I skipped the traditional strawberry cake.
As I followed the recipe these was far too big, I will use smaller bakeforms next time.
Picture below is some meadow flowers and aquileja.

It's tuesday and I'm home from work (I really shouldn't) still coughing and keeping myself wake at night (and the others). I wish I could get some health soon.

torsdag 21 juni 2012

Kind of pole dancing and a handbag

Another long weekend is here! What a bliss, if I haven't got a cold that ties me to the sofa. Damn, there's not a cloud in the sky and I would like to be outdoors. We had planned to take a bike ride to Sundborn and watch the rising of the Midsummer pole and watch the silly songs and dances around it. Ah, those pagan rituals....It's a phallic symbol and we are actually praying to the gods for fertilasation and a good growing season. And it's very important to some people to get really drunk this day.


And as the speaker says in this clip, lots of babies are born in march the year after.
Since I have my cold, we will skip the pole and have a calm day at our porch instead, with wine and bbq.


I have a ban on buying new clothes but a handbag is a different thing I think.
preciousss! 

I could highly recommend Restyle.pl. The handbag is in good quality and the prices are fair, hence there will be more handbags and clothes later. I also bought a choker necklace. The cabochons are plastic but for the price 8€ it's good enough and it looks great.

I wish you all a happy solstice. 

måndag 18 juni 2012

Vegetables

 This post will be all about my vegetable garden. Every minute the rain doesn't fall, I've been outdoors to work in the garden. The growing season in Sweden is so short that it's a very little time to put seeds and plants in the ground. The benefit by living here though is that the sun is up almost the whole day and night and   compensates for the short season. This is how some beds in my vegetable garden looked like a week ago. The picture below shows sweet peas in the beginning of their life. I have fixed the climbing support with ropes and poles at the same time I put the seeds in the ground. A layer of cut grass on the soil gives some nitrogen to the plants.


Nu ska jag bara skriva om mina grönsaker. Så fort som inte regnet faller och jag har tid, är jag utomhus och jobbar. Odlingssäsongen här i Sverige är ju så kort att man knappt hinner sätta frön och plantor förrän det är försent. Så här såg några av grönsaksbäddarna ut förra veckan. Bilden nedan visar sockerärtor som precis har börjat växa. Växtstöden satte jag dit redan när fröna såddes. Gräsklipp ger kväve till plantorna.
It's not beautiful, but very practical. I have problems with earth bugs eating my kale plants. But under the tart covers the air is moist an warm, something the bugs don't like.

Det är inte vackert, men väldigt praktiskt. Jag har problem med jordloppor som äter upp mina kålplantor. Under tårtkuporna är det fuktigt och varmt, något jordlopporna inte tycker om.

Ok, some flowers in the vegetable beds as well. Budding peonies and aquilejas in bloom.

Ja jag har lite prydnadsväxter i min köksträdgård också. En pionbuske i knopp och blommande aklejor.

Another miserable picture. These are my pregrown borlotto lingua beans just planted. The pots made of newspaper are thrown on top of the soil, whats make's it look untidy. I'm not the one who aims for a show off garden, I'm just interested in the outcome of it; food.

Ännu en eländig bild. Här jag har precis stoppat ner mina försådda borlotto lingua bönor i jorden. Krukorna av tidningspapper ligger slängda omkring ovanpå jorden. Jag försöker inte få skönhetspris för min köksträdgård, jag är bara intresserad av resultatet och maten.

Here's someone who loves this season. Our bunny. I've put her on a diet, very bad of me, she thinks. But necessary because she got diarrea of to much pellet and oat. She need's it in wintertime to keep herself warm but not in the summer. Twigs of rasperries, apples and hay is her food right now.

Här är en liten vän som tycker om sommaren, lilla kaninen. Jag har satt henne på diet, och hon tycker att jag är lite dum. Men det var nödvändigt eftersom hon hade blivit lös i magen av för mycket pellets och havre. Det behöver hon för att hålla värmen på vintern men inte på sommaren. Hallon , äppelkvistar och hö får hon äta.
As long as I don't have a green house my tomatoes will be growing along the garage wall. I'ts aims to the south and have some wind protection by the hedge. Maybe this is the reason why I've not been in a hurry to build one.

 Så länge som jag inte har något växthus så får tomaterna bo längs garageväggen. Den vetter mot söder och har vindskydd av häcken. Det kanske är anledningen till att jag segar med att bygga mitt växthus.

torsdag 14 juni 2012

Sommarlov :)

I went home earlier today to get myself ready for Tulis school final. I started with a walk in the garden with my camera. This is some of the flowers in bloom right now. The violets below is actually a pansy bewildered with wild violets. The pansy is called yesterday today and tomorrow and is white from the bud but turns darker violet the older the flower gets.

Idag smet jag hem tidigare för att göra mig iordning för skolavslutning. Jag gick en runda i trädgården när jag kom hem med kameran. Här följer några exempel av vad som blommar hemma hos mig nu. Violerna nedan är egentligen penseer förvildade med styvmorsviol. Det har en gång varit yesterday today and tomorrow som är vit när den slår ut och mörknar i färg alteftersom den blommar.
white bleeding hearts.

Vita löjtnantshjärtan som lyser upp rabatten.

And my dark purple lilacs.

Mina fina mörklila syrener.

Time to pack the basket for a picknick in the park this evening. Have a lovely day.

Nu är det dax att packa picknickorgen för en picknick i parken ikväll. Ha en fin kväll.

måndag 11 juni 2012

How to make a vintage dressform

Earlier this spring I've been working with a quite time consuming project. I have a dress form but I would like to have one of those vintage style ones. Since I think they are expensive, I have tried to make one myself. I'm not finished yet and I would like to have your advice on this. Right now the surface of it is plaster, what should I cover my dressform with. I have been thinking of old music sheets, but I would like to have some more suggestions, what do you think?

Tidigare i vår har jag jobbat med ett pysselprojekt. Jag har en provdocka men skulle vilja ha en i vintage stil.  Eftersom jag tycker att de är så dyra så har jag försökt att göra en själv. Den är inte riktigt klar och jag skulle vilja ha lite hjälp och råd med den, just nu är det bara gipsbindor. Jag har funderat på att klä den med gamla notpapper men jag behöver alternativ att tänka på också, vad skulle ni föreslå att jag ska göra?
I started with a very ugly floorlamp in plain pine wood. I removed all the electrical stuff and spray painted the foot black.

Jag började med en jätteful golvlampa i furu. All el togs bort och lampfoten spraymålades svart.

As a raw model I used my modern dressform.

Som råmodell använde jag min provdocka.

To protect it, I covered the form with plastic wrapping and wrapped from bottom to top.

För att skydda provdockan så har jag klätt den med plastfolie från botten och uppåt.

Then I soaked plaster bandages in water and wrapped the form with it. I have been lucky to get scraps of bandages for free from the hospital. I guess you could use papier maché as well and get a lighter dress form.

Därefter har jag blött gipsbindor i vatten och virat runt provdockan. Jag har haft turen att få rester gratis från sjukhuset. Jag är ganska säker på att man kan använda papier mache också och få en lättare variant.

The whole form is wrapped but very thinly on the sides.

Hela provdockan kläs i gipsbandage men tunt på sidorna.

When the plaster is dry I cut the sides up carefully and pulled off the plaster form. On the picture below it is turned upside down to dry .

När gipset har torkat klipper man upp provdockan längs sidorna försiktigt och drar av gipsformen. På bilden nedan står formen upp och ner för att torka.

In the neck I have put some more plaster bandages to get a sturdy neck. 

I botten på halsen har jag slängt ner mer våta gipsbindor för att stadga upp nacken.

After this step I ran out of ideas of how to mount it on the lamp foot so I put back the lamp shade holder and simply put the form on top. The cut sides are sealed with more plaster bandages. 

I've been working a lot in my garden these days and are far away from finished. But tonight my body is aching from all work and I'm so tired because of the midnight sun that keeps me awake all night. 

Efter detta steg så tog jag slut på ideer för hur jag skulle montera formen på lampfoten så jag monterade tillbaka hållaren till lampskärmen så att jag kunde sätta provdockan på denna. Sidorna på provdockan är förslutna med mer gipsbandage.

Jag har jobbat rätt hårt i trädgården på sista tiden. Idag värker kroppen av arbete och jag är så trött av att inte få sova på nätterna. Den där midnattssolen håller mig vaken.

onsdag 6 juni 2012

Red and black week, Day 4: More vintage shoes

I would like to show you my second pair of red vintage shoes. These are a cute bright red pair of heels from the 50's.
The black in this post is represented by my black spider tatto on my ankle. It's not very clear because of the nude fishnet stockings. The tatto is also very old and I consider a remake of it, to something else perhaps. 
I only use my vintage shoes at special occasions and not very often, it has become small cracks in the paint on theese, but the leather is still in perfect condition.

måndag 4 juni 2012

Red & black week, day 2: 40's outfit

For day 2 in Sophistique Noir's annual theme I would like to show you an outfit I used for a friends wedding in 40's style. I weared a black and red (nude and white) polka dotted A-line cut tie dress. It looks a bit straight in the picture but with my hips and a petticoat under it turned out perfect. I made a hat from a vintage pattern and made victory rolls in my hair. The wedges are very old, real 40's wedges.
Here's a detail of the dress. It's a wrap dress that ties with a long ribbon. The dress is actually new but combined with different accessoaries it can give a vintage look.

The hat was really weird. I bought the pattern because of the lovely picture. When I started cutting and sewing I was so puzzled by wich end was up. Somehow I guess I figured it out. It has a huge bow and different shaped ruffles. It looked nice with a 40's hairdo.

These wedges are my darling shoes (oh I have a lot of darlings). I had looked and poked at them in a vintage store and never beleived I could fit my feet in theese. But when I tried them on they was perfect.

I know it's particularly not a goth outfit, but we all do love vintage classical outfits, don't we? The reason I'm not dressed in it in the picture is the fact that the dress is way too small for me, right now.

It's a little sad that I can't show you pictures from the wedding. I left all my photos when I moved. I hope I can get a copy of them someday. 

söndag 3 juni 2012

Red and Black week: Blood red drink

Time for Sophistique Noir's annual theme party. The red and black week. Many writes lovely outfits post but  since I'm not comfortable with myself right now I do a post about diet. This blood red drink is what I had for dinner when the others in the family ate grilled filet, potato sallad and barbecue sauce, with home made vanilla icecream for dessert. 
Torture? Not at all. I'm a very stubborn person and when I get to that point that enough is enough, I do something about it. Update: The beverage is plain and tasty vegetable juice.

I promise I will come out with a better red and black post later this week. 

lördag 2 juni 2012

Venezian chrystal crown

In the beginning of this year, I bought a chrystal crown at a flea market. Now I have fixed it and hunged in the bedroom. I was in a hurry to take a picture so I haven't even put the wire in the socket (the wire that hangs from the lamp). I payed 8 $ for it.

I början av året så köpte jag en kristallkrona på loppis. Nu är den fixad och hänger i vårt sovrum. Jag hade så bråttom att ta en bild att sladden inte sitter i och den är utan glödlampor. 50 spänn kostade den.
This is how it looked when I came home with it. A complete misery. You could count the chrystals on one hand. It looked like someone had thrown it down a staircase or something. I have always wanted a crystal crown but never wanted to pay that much money. I had walked by this two times before I decided to ask for the price. I'm not very fond of pink and this lamp is quite new (guessing from the 80's) and looks kitchy, but it turned ot nice. I'm lucky to have a huge stash of chandelier chrystals and have spent hours by adding them. I guess it costed me 25$ after renovating.

Ja så här såg den ut när jag kom hem med den. Så miserabel! Man kunde räkna kristallerna på ena handen och den såg ut som om någon hade kastat den nerför en trapp eller något. Jag har alltid velat ha en kristallkrona men aldrig känt för att betala priset vad de normalt kostar. Jag hade gått förbi den här ett par gånger innan jag beslöt mig för att fråga efter ett pris. Jag är inte så förtjust i rosa och denna är ganska ny ( jag tippar 80-tal), set ganska kitchig ut också, men fin blev den. Jag är glad att ha en hel hög med kristallprismor och har tillbringat timmar med att sätta dit dem. Jag tippar att den kostade mig 150 kronor totalt.

I planned to be outside in the garden to do some needed work, but the rain is pouring down and the cold winds are only a five degrees over freezing point. This is how my window sills looks right now. Lots of plants reaching for the light. On the two trays below grows beans, kidney beans and haricot verts (they need a soil temperature above 12 degrees to grow).

Idag hade jag planerat att vara ute i trädgården och göra lite nytta, men det regnar på tvären och det är bara 5 grader ute. Så här står mina stackars plantor och trängs och längtar ut till solljuset. På brickorna längst bort växer bönor, kidneybönor och haricot verts (de vill ha minst 12 grader i jorden). 
Yes more beans, I'm crazy about them. These are borlotto beans in the front.  In the back I have my pumpkins, chili and russian tomatoes. The tomatoes looks tiny but when I put them in horse manure they will grow fast.

Här är det ännu mer bönor (jag är tokig i dem). Det är borlottobönor i närmsta backen. Bakom växer pumprna, chili och ryska tomater.Tomaterna är pyttesmå men när jag planterar dem i hästgödsel så kommer de ikapp snabbt.
 Ah, Johan came home with a itty bitty Bosch screwdriver and light bulbs for the lamp. So here is it, in it's new glory.


Åh nu kom Johan hem med en ytte pytte skruvdragare och glödlampor till lampan. Så här får ni se lampan i sin nya fina skrud.
Keep on having a great weekend! / Ha en fortsatt fin helg!