Sidor

tisdag 29 maj 2012

Garden and Bat fit update

 Garden update
My window sills are filled with sprouting seedlings and there's no space left when I need to separate the plants that grows tight in one pot. I decided to use my seed bed. It is too cold at nights to have them outside in the garden.


Fönsterbrädorna är knökafulla med plantor och det finns inte så mycket plats kvar för plantorna som jag idag skulle dela på. Lösningen var att använda kallbänken. Det är ju fortfarande för kallt för att plantera ut vissa växter. 
Maybe I sowed these seeds too late, I hope I will have some celeriac later in autumn anyway. They are so tasty to bake in the owen or put in soups.

Kanske blev jag lite väl sen med att så dessa. Jag hoppas att jag kommer att få skörda lite rotselleri i höst i allafall. De är så goda att baka i ugnen eller blanda ner i soppor.
I got a bunch of tomato plants from my mum that I only have space for on the porch. If the temperature goes below 4 degrees in the evening, I have to take them inside and occupy the hallway.

Jag fick en hög med tomatplantor från mamma som bara har plats på verandan. Om det blir kallare än 4 grader får de komma in i hallen över natten.
This is the view of my appletrees in bloom and the vegetable garden. There are three of them of different kinds. The oldest with deep red autumn apples are going to die soon. Big parts of  cortex have fallen of :(, its the three to the right.

Här är en vy över mina äppelträd och grönsaksland. Jag har tre olika sorter. Det äldsta, ett rött höstäpple, håller på att dö. Stora bitar av bark har fallit av :(, det är trädet till höger.
This is the other side of the garden path. In theese beds I have sown root vegetables. Onions, carrots, beetroots etc. The bed with sprouting green leaves in the middle is my garlic bed. It's almoust enough for the whole year. At the left is my two rows of raspberry bushes.

 Här är andra sidan av trädgårdsgången. Här odlar jag rotsaker. Lök morötter, rödbetor mm. Bädden med redan grönt i är vitlöksbädden. De kommer att räcka nästan hela året. Till höger har jag två rader med hallonbuskar.
I have tucked in the plants for the night. A window and a fiber cloth is covering the frame, just to avoid the frost and too much sun. The plant beside the frame is a grape, a russian blue grape called Zilga. It has survived -30 degrees this winter. I love russian vegetables!! I have 2 russian tomatoes I grow every year, they are perfect to grow outdoors.

Så nu har jag stoppat om plantorna för natten. Ett fönster och fiberduk som täcker ramen för att skydda mot frost och sol. Plantan bredvid är en vindruva, en rysk blå sort som heter Zilga. Den har överlevt -30 grader i vinter. Åh vad jag tycker om ryska grönsaker!! Jag har två ryska tomatsorter som jag odlar varje år, de funkar jättebra att odla utomhus.
Bat fit update:
I have tried really hard to loose weight some months now. I have tried to be aware of what I'm eating and exercised regurlary, but I've been on the same weight all the time. It's summer now (well almost there) and I don't have a single pair of short pants to wear in hot days, that sucks a lot!

Jag har verkligen försökt att gå ner i vikt ett antal månader nu. Jag har testat att tänka på vad jag äter och har motionerat regelbundet, men jag har stått helt still på vågen. Det är sommar nu och jag har inte ett enda par shorts att sätta på mig när det är varmt, det suger verkligen!
On mothers day, that we celebrated last sunday, Johan baked a delicious layer cake for me and his mum. Chokolate sponge cake layered with rasperry cream, chocolate fondant and chokolate cream, covered with white marcipan, so darn tasty! But this is the last sweet I'm eating in a long time. I'm sick of being fat. I've started a strict diet with very low calories. I know it's best to do it the slow way, but when it doesn't work, I need to try something else. I'm on day two and have only felt hungry once. 
Oskar had bought me a bag of candy but I put it visible on a shelf in the kitchen and told everybody that I'm allowed to eat it when I have loosed 7kg. No candy until then.

På morsdag bakade Johan en supergod tårta till mig och hans mamma. Det är chokladbotten med hallongrädde, chokladkräm och chokladgrädde i lagren, toppad med vit marsipan, skitgod! Men det här var sista sötsaken jag åt på väldigt länge. Jag är så trött på att vara tjock. Nu har jag börjat en sträng diet med pyttelite kalorier. Jag vet att man ska ta det långsamt osv men när det inte fungerar, måste jag prova något annat. Nu är jag på dag två och har bara varit hungrig en gång. 
Oskar hade köpt polkagrisar i en påse till mig till mors dag, men jag satte upp påsen på tallrikshyllan och sa till alla att jag inte får öppna den förrän jag har gått ner 7 kg. Inget godis förrän då.

lördag 26 maj 2012

Summer is here and I will present the winners

These weeks are so busy that my mind is shutting down. I forget things close in time. Today I forgot two rolls of ground cloth at the garden center, I forget what people say right after I hear it. It struck me that I had forgotten to help Oskar and his classmates to sell bread at the supermarket (to finance a school trip), he never got there, so damn embarrassing! The reason is that I have too many projects going on at work at the same time, sometimes I forget wich one of the projects we are discussing, well we are the same all of us involved. On top of that I have to support the production with their problems. At home, I've been busy with the garden lots of vegetable seeds to sow and plants to take care of. 

But I got a litte chance to let the problems go, when I attended a seminar in maintenance and maintenance systems. I had Johan (who also is a colleague) and one of the mechanics with me. The seminars were very useful and I got a lot of input and ideas about maintenance. The seminar was held at a Viking homestead by the lake Mälaren. We were served the most delicious food I've eaten in ages, wich resulted in gastritis, but it was worth it. We rowed the boats in the pictures. They are church boats from 19th century, built in the same manner as in the viking era.

Dessa veckor har varit så hektiska att min hjärna håller på att lägga av, mitt närminne är obefintligt. Idag glömde jag två rullar med markduk på Plantagen och fick åka och hämta dem på eftermiddagen när jag letat efter dem. Jag glömmer vad folk säger direkt efter att jag hört det. Idag kom jag på att jag hade glömt att hjälpa Oskar med brödförsäljning till klassresan förra veckan, han var inte ens där, fatta vad pinsamt! Anledningen är att jag har alldeles för många projekt på jobbet som pågår samtidigt. Ibland glömmer jag vilket av projekten vi diskuterar, ja det gör vi alla som är inblandade. På det ska jag stötta produktion med deras bekymmer. Hemma är det fullt upp med grönsakslandet, plantor som ska daddas med och frön som ska sås.

Men en liten paus från allt fick jag förra veckan när jag åkte på ett seminarium i underhåll och underhållssystem. Jag hade Johan (som också är en kollega) och en mekaniker med mig. Seminariet var väldigt intressant och jag fick mycket matnyttigt och ideer med mig hem. Vi blev serverade så fantastiskt god mat som jag inte har ätit på länge, men det fick jag betala med magkatarr men det var det värt. Båtarna på bilden har vi varit ute och rott i. Några är kyrkobåtar från 1800-talet men byggda i samma fason som vikingabåtar.

frösåkers brygga

Back home we were welcomed by appletrees in full bloom. It's so lovely to work in the backyard and listen to the bumblebeez buzzing around in the flowers and the birds singing.

Väl hemma så välkomnades vi av äppelträd i full blom. Det är så underbart att vara på baksidan och jobba i trädgården och lyssna på humlornas surr i blommorna och fågelsången.


With a random number generator I have drawn the winners of my anniversary prizes. Congratulations to!
Med slumpgenerator har jag dragit vinnarna till jubileumstävlingen. Grattis till!


You will have one of the item you liked most. Wishing you all a pleasant saturday evening.
Önskar er alla en fin lördagkväll!

torsdag 17 maj 2012

5 Year Anniversary and 5 Giveaways

Dear friends and readers. Sorry for my long absence here. It have been a lot to do both at work and at home, I'm sure that I will be a little absent further on because the vegetable garden needs a lot of care. It is time to put the seeds in the ground. :)
But first I have to thank you all who have followed my blog and wrote nice comments, it's for you I keep on posting. During my 5 years as a blogwriter I have been through a lot. I have been very modest in writing about my feelings and personal life here, but the blog world have been very supportive and inspired me to follow my heart and listen to my inner voice.
So to celebrate the 5 year anniversary and you, dear readers, I will host a giveaway. I'll of course send world wide so everyone can join. 

To have the chance to win: Just leave a comment and tell me wich two ones you like best.
The winners will be announced next saturday (26th may).

Kära vänner o läsare. Ursäkta för min frånvaro här. Det har varit lite mycket att göra både på arbetet och hemma och jag är övertygad om att jag kommer att vara frånvarande ytterligare eftersom grönsakslandet ropar på uppmärksamhet. Det är dax att så. :)
Men först måste jag tacka er som har följt min blog och skrivit så snälla kommentarer, det är för er jag fortsätter att blogga. Under mina 5 år som bloggare så har jag gått igenom en massa. Jag har varit väldigt sparsam med att skriva så mycket om mina känslor och personliga saker här, men bloglandia har varit väldigt stöttande och inspirerat mig att följa mitt hjärta och lyssna till min inre röst. 
Så för att fira dessa 5 år och er, fina vänner så lottar jag ut lite vinster. Jag skickar naturligtvis hela världen över så att alla kan vara med.

För att få chansen att vinna: Lämna bara en kommentar och berätta vilka två av vinsterna du tycker bäst om. 
Vinnarna kommer att annonseras nästa lördag (den 26 maj).

No 1 : 3,8" or 9,5 cm fabric flower with vintage glass button in the center.

No 2: 4" or 10 cm.  Black fabric rose with a vintage glass button in the center.

NO 3. Soldered china pendant with chandelier crystals. 11,5" or 29 cm long decoration for your christmas tree or the window. 

No 4. A little black peony 2,2" or 5,5 cm

No 5: The huge fabric flower with a vintage glass button in center. 5 " or 14 cm.

All of the gifts are made by me. I wish I had some jewellery to share in this giveaway but everything is busy in my etsy shop, maybe someday later.

You don't have to be a follower, like me on facebook, tell about this giveaway on your own blog to have the chance to win. Every one gets one chance, it's most fair I think.

So I will be off to the supermarket and buy food. Then I will go out in the garden to pick the nettles to make a soup of. That is a tasty and healthy way to celebrate this anniversary. I love nettle soup with egg halves, yummy. 
Wishing you all a lovely weekend. <3

Alla gåvor är tillverkade av mig. Jag önskar att jag hade haft lite smycken att lotta ut men allt är upptaget i min etsy, kanske någon annan gång. 

Du behöver inte vara följare av bloggen, gilla mig på facebook eller berätta om den här utlottningen på din egen sida för att ha en chans att vinna. Alla får en lott, det tycker jag är mest rättvist. 

Nu ska jag ta och åka iväg till Maxi o storhandla. Sen ska jag gå ut i trädgården och plocka nässlor och göra soppa. Det tycker jag är en smaskig och nyttig lunch för att fira jubileet med. Jag älskar nässelsoppa med ägghalvor.
Önskar er alla en underbar helg <3.

tisdag 8 maj 2012

Latex

Im sorry for the funny face Im doing on this picture, but what's important in this picture is the gloves. I bought them on etsy from Nauclér Design. It's my first item in latex.

Ursäkta för den knasiga minen jag gör på bilden. Det som är viktigt att visa är vantarna jag har på mig. Jag köpte dem på etsy från Nauclér Design. Det är min första accessoar/plagg i latex. 
The gloves on the picture was in pink latex and is called wedding gloves. I ordered my own combination, black trimming and transparent smoke latex. I love them! These mittens is a good thing to start with if you would like to try this material.

Handskarna på bilden var i babyrosa och kallas wedding gloves, men jag beställde min egen variant i svarta detaljer och rökfärgad transparent latex. Åh jag älskar dem. Dessa handskar är en bra början om man skulle vilja prova detta material.
Spring arrives in a speed that is so fast that one day the grass is brown, the other it's green and the trees have green leaves. I'm glad for my little tuft of wood anemones that grows around the stem of our ash tree.

Nu rusar våren fram, ena dagen snö, nästa full grönska. Jag är så glad för min lilla tuva med vitsippor som växer runt asken hemma på gården.


I've been out in the garden and digging in the vegetable beds this evening. God, every piece of my body is acing now.


Jag har varit ute i grönsakslandet och grävt ikväll. Åh herre gud vad kroppen värker nu!

torsdag 3 maj 2012

Antique jewellery finds in my own basement

I've been organising my stash of old jewellery and found a couple of nice silver rings. Yes I have that much scrap in my studio that I forget I have it.
The first ring I remember I got from my mother. Her brothers had found it on the street and given it to grandma. Two marcasite stones are missing and the black stone (or is it glass) is very scratched, I like it anyway.

Jag har sorterat och organiserat min smyckes hög och hittade ett par fina silverringar. Ja jag har så mycket i min skräpsmyckeshög att jag inte vet vad jag har. 
Men den första ringen kommer jag ihåg att jag fick av mamma. Hennes bröder hade hittat den på gatan och gett till mormor. Två markasiter saknas och mittenstenen (eller om det är glas) är väldigt repig, men jag gillar den ändå.
The other one is a ring I didn't new existed. Its a mans ring and I like the ornaments around the stone. I gave it to Johan who was very pleased by it.

Den andra ringen visste jag inte att den existerade. Det är en herring med fina ornament runt stenen. Johan fick den och tyckte om den genast.

I put it on my thumb to have a picture of it.

Jag satte den på tummen för att ta en bild.

tisdag 1 maj 2012

Valborgsmässoafton - Walpurgis night

30th of april always is celebrated with fires and firecrackers. This tradition is in no way a christian celebration of spring. A practical reason to light a huge fire every little neighbourhood is to get rid of all waste from the garden (old christmas trees, twigs etc). The religious reason is to welcome spring and to scare all evil spirits away with the fire and firecrackers.
There were two fires in our little village. In the village nearby, along the lake there were three. 

We went home early because of bedtime for the smaller ones. But we heard the firecrackers and fireworks all night.
A tradition that have dissapeared, is the way to scare the trolls and evil spirits away by dressing up in horryfieing masks. Particularly in Dala-Floda a village in the county were I live, this tradition is still alive.  They call themselves Valborrar those ugly and scary figures.

Old picture of Valborrar. Source.

It's kind of equality magic, when you dress ugly and scary and making noises, to scare the natures entities away. Because when the season is changing those entities are tend to interact with people.


Picture taken today of Valborrar. Source


As I thought about this post. I was thinking of all our celebrations during the year that is not christian traditions. Walpurgis, Midsummer, Yule, and Easter. Typically for this county these traditions are stronger than in other parts of Sweden. If you click the link under the old picture you can read a well written article about those old but still living magic rituals. It is written in swedish but you can use some google translate or something if you don't understand the language.