Sidor

tisdag 31 juli 2012

Back from a holiday

I'm back after some days of real vacation at Johans cottage. It looks like a shed but I'll tell you, for me, this is paradise in the middle of nowhere. This is where Johan's ancestors brought their cattle to graze in the forest during the summers. It's a old place and it's primitive but when we are here I can rest. 
~
Nu är jag hemma igen efter några dagar i Johans fäbod. Det ser litet o skruttigt ut men för mej är detta himmelriket och här kan jag vila. Hit har Johans släktingar tagit sina kreatur för sommarbete i flera generationer.
We have been spending wonderful evenings on the porch in complete darkness with the light from a paraffin lamp and chatting and drinking wine with our neighbours in the other cottages. We have taken cold baths in the lake and the boys have been playing in the sand.  Sadly I haven't got pictures from the most beautiful place on earth an island in the lake with a long white sandy beach, old pine trees and a breath taking view (get tears in my eyes when I think of the place). It stoled my heart completely and I beleive it was the same for Tuli. While digging in the sand, he rised his head and said seriously; When I grow up, I will buy a cottage here and live here. 
~
Vi har tillbringat några fantastiska dagar här, becksvarta kvällar på verandan med bara en fotogenlampa som ljuskälla och gott sällskap av grannar från de andra stugorna med prat och vin. Iskalla dopp i sjön medan pojkarna har lekt i sanden. Det är synd att jag inte har bilder att visa från jordens vackraste plats, ön i sjön med lång vit sandstrand och gamla knotiga tallar och en betagande utsikt över blå berg (jag blir tårögd när jag tänker på det). Den platsen har stulit mitt hjärta för evigt och jag tror det är lika för Tuli. När han satt och grävde i sanden så tittade han upp och sa allvarligt; att när jag blir stor ska jag köpa en stuga och bo här
My dear friend A-S took me for a garage sale round today. I brought a lot of money and bouth too much as always. A piece of black lace fabric (for a skirt perhaps).
~
Min kära vän A-S släpade med mig på loppisrunda idag. Jag tog med mig ganska mycket pengar och handlade alldeles för mycket som vanligt. Ett stycke svart spetstyg (till en kjol kanske).
A mass of flower pots. I got them for a real good price. These are from swedish pottery makers from 50's and 60's.
~
En hel hög med blomkrukor. Jag fick dem för ett jättebra pris. Det är svensk keramik från 50 o 60 talet.

Old linen towels and a linen bedsheat that will be used as a table cloth for my new porch table.
~
Gamla linnehanddukar och ett linne lakan som jag ska använda som duk på mitt nya verandabord.
A year of a womens magazine from 1920.
~
En inbunden årgång av Husmodern från 1920.
Some spoons and brosches for my jewellery making.
~
Lite skedar och broscher för smyckestillverkning.
So to summarize it, I didn't bought anything I really needed.
~
Summa summarum, jag köpte sånt som jag egentligen inte behöver.

tisdag 24 juli 2012

Report from a tired carpenter

Table is done at last. Since I don't use the most expensive wood and the reason that it's not a homogenic material to work with it was trickier than i thought it would be.
~
Äntligen är bordet klart. Eftersom jag inte har använt särskilt exklusivt trä och att det är ett ohomogent material så var det betydligt mer tålamodskrävande än vad jag hade tänkt mig. Det var inte bara att svänga ihop så att säga.

Here's a closeup on the table. It will be possible to dismount it and store it somewhere else if necessary. I will paint it white with linseed oil paint. I have been busy with this in almost a week (not full time) just to finish it before M's birthday party. And I can say it was needed. It was 13 kids around the table yesterday.
~
Så här ser det ut vid lite närmare titt. Det är helt nedmonterbart och lätt att förvara på annan plats om det skulle behövas. Det ska målas i vit linoljefärg när jag har lust. Det har tagit mig nästan en hel vecka att göra klart det (inte på heltid då) i tid för M's kalas. Jag kan säga att det behövdes, det var 13 ungar runt bordet igår.
My estethic sense was bucking when M choose the style of the cupcakes I'm obeyed to bake every year, but it's her party and her descision. Looks delicious , right?
~
Mitt estetiska sinne sparkade bakut när M skulle välja hur toppingen på cupcakesen skulle se ut, de som jag är beordrad att baka varje år. Men det är ju trots allt hennes kalas och hon bestämmer. Visst ser de goda ut?
Oskar has been very restless and bored. A few days ago he started to renovate his room. Well what can I say, he doing it his way and I'll post picture later on the process. Oskar is taking a break in his renovating project.
~
Oskar har varit så uttråkad och rastlös här hemma. För några dagar sedan så började han renovera sitt sovrum. Ja vad ska man säga....han gör det på sitt sätt. Jag ska visa bilder senare på arbetet. Här tar han en liten fikapaus.
A bouquet for the porch./ En bukett för verandan.


I figured it out what the heck is happening every year. We have about 4 weeks of vacation and during that time I always fall in a vacation coma. It has arrived now (calculated 2nd or 3rd week). Simple home duties can be so exhausting and all I really want to do is to sleep. 
~
Nu har jag räknat ut vad fasen som händer med mig varje år. Vi har ca 4 veckors semester och under den tiden så hamnar jag alltid i semesterkoma. Nu har den inträtt (beräknat till 2:a el 3:e veckan). Enkla hushållsysslor kan vara extremt jobbiga och det enda jag egentligen skulle vilja göra är att sova.

onsdag 18 juli 2012

A curch bench for the porch

The furnitures on our porch is falling apart. The table, two chairs and the sofa is from my childhood and so wiggly and small.  I've been looking for a bench or sofa like this a long time and found this church bench on internet, it was expensive but had the right size and looks so I decided to buy it. I considered to paint it first but I like the worn look of the wood as it is.
~
Möblerna på verandan har börjat falla sönder. Bordet, två stolar och en soffa från min barndom är så små och vickiga så behovet har funnits där ett tag. Denna kyrkbänk hittade jag på blocket. Jag har letat efter något liknande ett tag, den var jäkligt dyr men hade rätt storlek och utseende så jag bestämde mig för att köpa den. Först hade jag tänkt att måla den men jag gillar den slitna träytan som den är.
It is 2,4 meter long so now I obviously need a larger table. You can see on the picture how tiny the old wiggly one is. So what I'm busy with right now is to build a table large enough for the bench. I'm in a hurry because M and G will have their birthdays party on monday.


The weather this summer is so bad. I was making a hole for a plant support with a skewer yesterday, 1 foot down the water was flowing in the ground. Upon all that rain the temperatures has been at least 10 degrees lower than usual for this time of year :(


Bat fit update
I've been starting to run almost every other day in the forest now. I'm not fast and I only run 5 km, but at least, I'm doing it. Yay! The drawback is a bad pain in the back every time. I've been living with that pain for 7 years but now it got worse, I guess I have to live with that too.
~
Den är 2,4 meter lång så nu behöver jag ett nytt längre bord. Ni kan ju se hur litet och löjligt det gamla bordet ser ut. Så just nu är jag upptagen med att bygga ett nytt större bord som passar bänken. Jag har lite bråttom eftersom det ska vara klart till M & G's födelsedagskalas på måndag.


Vädret suger verkligen. Det är så blött i marken att när jag skulle spetta ett hål i marken för växtstöd så hittade jag rinnande vatten 25 cm ner i jorden :( Kallt är det också.


Bat fit uppdatering
Jag har börjat springa i skogen igen nästan varannan dag. Det går inte snabbt och jag springer max bara 5 km, men jag gör det iallafall. Tjoho! Det tråkiga är att jag får så ont i ryggslutet varje gång. Det är en smärta jag har levt med i 7 år men nu är den värre, men jag får nog lära mig leva med den också.

fredag 13 juli 2012

Liebster award

I was tagged by my dear internet friend Sal Kaye for this award. This is really a challenge because write 11 things about one self and figure out 11 interesting questions...well I'll try.

These are the rules that come with the award:
 • Each person must post 11 things about themselves.
 • Answer the questions the tagger has set for you.
 • Create 11 questions.
 • Choose 11 people and link back to them.
 • No tag backs.

11 Things about me:
1.  I'm not a social person and always feel a bit strange in a crowd. But I think peoples behaviour are interesting and the interaction between people. I sometimes amuse myself with my own social experiments, trying to predict peoples reactions or manipulate them. On the other hand I'm a lousy liar.
2. I'm very devoted and passionate in my relations. I love my children to bits and pieces and sometimes I beleive they think I'm too much. And I'm deeply in love with my boyfriend :).
3.  Related to no 2; I have a fast changing temperament and express my temper very much. I'm not a typical Swede in my moods. I seem to be very upset when I in reality need to point my opinion. 
4. Well I say my opinion in the most unconvenient situations and in a "unfeminine" (hate that word) way. I'm too honest for my own good.
5. I'm a feminist at heart. I hate when people regardless of sex limit themself by blaming on their gender. They say they can't do this or that because that is the mens/womens job. Or when people behave different depending on the gender of the person they are talking to. I have experiences of being spoken to over my head, have backs turned to like I was a legally incompetent person. The womens wages are still lower than mens for the same work.
6. I have a bachelor examina in chemistry, but have worked as a steel mill scientist and now as a production engineer.
7. I have a very sensitive skin and make my own facecream. I get eczema or breakouts from commercial products and it's difficult to find a shampoo that works for my hair. Thinking of making the shampo myself as well. I used to make my own soaps. When I found an old one and tried it I thinking of starting again, it's a very time consuming and a dangerous procedure.
8. I have my own studio used for sewing, paper or jewellery projects. I wish I had more time to spend there.
9. The garden is one of the things that drags me outdoors. I have my vegetable garden, nothing beats homegrown veggies in taste and nutrition.
10. I don't go to clubs, I think they sucks (like a meat market), I prefer going to concerts of festivals. I have Rockstad here in Falun to look forward to in august :)
11. I still try to figure out "what I will do when I grow up". I'm a very curious person and always want to learn new skills and knowledges. I can be a geek if the subject is interesting. My totem animal is the owl, because it stands for wisdom and it's a bird and birds stands for freedom.
Beautiful bracelet from shyme.My 11 questions:
 1. Favorite book and why? That is so difficult to answer. I have read a lot of books that have made a lasting impression on me. If I have to choose one I would say Elizabeth Kostova's The historian. I must read more of her work. The book tells another story of the hunting of Count Dracula. 
 2. To how many foreign countries have you been yet? To which ones? Which countries would you like to visit before you die? I've been to the nearest countries like Finland, Denmark, and Norway and I have been to England and two Greece Islands; Cyprus and Kefalonia. I would like to bring my family to Kroatia or Greece because some of them have never been abroad before and this part of europe is so beautiful (and I love the mediterranian food). I have dreams of adventures on horses maybe to Island or even Mongolia (I'm one of those horse girls).
 3. Pink or Purple? Definitely purple. Pink is not my colour at all, it makes me look like a pig. A dusty pink can look nice in interior but never on clothes.
 4. Cat or Dog? Bird or Hamster? Spider or Snake? Cat (they are independent animals), bird ( I have had several, Still miss my beloved budgie Manne so much I crie when I think of him.). Spiders (snakes can be agressive if they are disturbed) I have a spider tattoo but my boyfriend have arachnofobia :).
 5. Favorite movie and why? Also: Favorite actor/actress. I do not have particular favourite movie but I love well produced fantasy, marvel series and other adventurous movies. I have no particular favourite actor/actress.
 6. Would you pay more than 100 $ for a pair of shoes you really like? Oh yes! If I definitely wan't them. I have two pair of Åsa Westerlund's "There goes the neighbourhood" heels with kurbits painting, my Don Donna suede boots and My demonian boots. And I have proof that a pair of good quality shoes in real leather can last forever.
 7. Super Mario or Sonic The Hedgehog? I have no idea.
 8. Do you knit/crochet/sew/draw/…? Yes I do everything of it. Not much knitting though.
 9. What was the last thing you bought for yourself? The owl bracelet on the picture above with matching earrings. Or a bunch of lumber for my carpenting project.
 10. Do you play an instrument? Which one? I have played the violin and a little cello. I got my grandfathers, but it needs a string and fine tuning screws.
 11. Do you collect anything? Books, candles, yarn, buttons…? Eh, I beleive I collect everything. I collect antique stuff; furnitures, laces, ribbons, paper, magazines, textiles, clothes, shoes, fittings, jewellery. Actually anything that is older than 1965. I prefer to buy things for my home in antique stores.
11 questions for you:  
1. How would you describe your own personality?
2. What is your clothing style, do you have a name for it or can describe it?
3. Do you have a pet?
4. What is your main colour in your closet?
5. Do you have a favourite designer?
6. How do you keep yourself healthy? Do you have any tips and tricks?
7. Do you have one make up item you can't live without, what would that be?
8. How do you live? Flat or house and in what style do you decorate your home?
9. What is your profession?
10. What is your natural haircolour?
11. Favourite food?

I'll tag following bloggers and they will feel free to answer my questions.

If someone else that reads my blog would like to take this challenge and award you are so welcome to do so. Now I'm going to watch a movie and sip some wine. I can afford myself that after the 5 km run in the forest. Cheers. 


tisdag 10 juli 2012

My backyard

I'm so sick of this weather. We have been climbing on the walls in two days now. To activate ourselves we went to the lumber store to buy some stuff to be crafty with. I'll show you later. First a stroll through my backyard.  In the bed below, grows garlic, parsnip and onion.
~
Blä vad jag är trött på det här vädret. Vi har klättrat på väggarna de senaste dagarna. För att göra något aktivt har vi varit på Byggmax och handlat grejer som vi kan pyssla med. Det får ni se senare. Först en liten promenad på baksidan.  I bäddarna nedan växer vitlöken, palsternacka och lök.
These are the only flowers on my pumpkins. I planted 5 pumpkins and 3 survived. The same has happened with the cucumber and the zucchini, it's a mystery.
~
Dessa är de enda blommor jag har på mina pumpor. Jag planterade 5 pumpor och tre har överlevt. Likadant har det blivit med gurkan och zucchinin, det är ett mysterium.
I have one peony left to move from the backyard. But it looks quite nice with parsnip in bloom. I save about three parsnips every year to the next to get seeds from them, it's very easy.
~
Jag har en pion kvar på baksidan som ska flyttas upp. Men den ser riktigt fin ut med palsternacka i blom. Jag brukar spara ungefär 3 palsternackor till nästa säsong för att odla frön av dem. Det är väldigt enkelt.
The only pea and bean that like this soggy weather is the sweet pea and the farmer bean, the others is no use to show. 
~
De enda baljväxter som trivs i detta väder är sockerärten och bondbönorna. De andra är det inte ens någon ide att visa.
This is my garden shed, I will extend this side to a green house, someday. The shed will be a hen house in the future.
 ~
Här är uthuset. Denna gavel ska utökas till ett växthus någon dag. Uthuset ska bli hönshus också i framtiden.


This disturbing corner is the heart of the garden. This is were I make my soil. The three wooden boxes are waste bins for the weed while the blue barrels contains waste from the kitchen. I mix it with horse dung from my neighbour and get fertile soil for my garden.
~
Den här stökiga hörnan är hjärtat i min trädgård. Det är här jag gör min jord. De tre trälådorna är till för trädgårdsavfall medan de blå tunnorna är för köksavfall. Jag mixar innehållet med hästgödsel och får en fin jord till trädgården.
I promise I won't write another garden post for a while. I have a lot of projects to show. Both sewing and  carpenting :)
~
Jag lovar att inte skriva ännu ett trädgårdsinlägg nu på ett tag. Jag har ju faktiskt lite roliga projekt att visa, både sy och snickeriprojekt. :)

söndag 8 juli 2012

Wet flowers

Yesterday evening we celebrated our start of vacation with a couple of friends we had invited home for some barbecue. It was a lovely evening with joyful company, far too much food but fair enough amount of wine. The welcome cocktail contained rum, lime juice, grenadine and soda, It tasted nice for being a very sweet drink.
~
Igår firade vi in början av semestern med lite grillning med goda vänner. Det var en fin kväll med alldeles för mycket mat, lagomt med vin och kul sällskap. Fördrinken bestod av rom, pressad lime, grenadine o sodavatten, trots att den var söt tyckte jag om den.
It's said that the best pictures of the garden are shot after the rain. I brought my camera to the front yard to take some pictures of the flowers. The air is so humid and hot that everything is soggy and wet. 
~
Det sägs att de bästa fotografierna tas i en trädgård efter regn. Det är så fuktigt och varmt i luften att allt man tar i är blött. Jag tog med mig kameran ut på framsidan och fotade. 
If you take a closer look at the pictures you can see how lovely huge raindrops captures the light and makes the pictures more threedimensional. 
 ~
Tittar ni på förstoringarna på bilderna så ser ni hur vackert de stora regndropparna fångar upp ljuset och gör bilden mer tredimensionell än om det hade varit starkt solsken.
Normally my beloved peonies should bloom much earlier, but this summer hasn't been very warm and sunny.
~
Normalt blommar mina älskade pioner tidigare, men den här sommaren har inte varit särskilt gynnsam.
Here is my bubblegum shrub. The schersmine have a lovely candy smell scent. I have arranged lots of bouquets with peonies and schersmine in my house.
~
Här luktar det tuggumi tycker jag. Schersminen har en riktig bubbelgum doft. Den tajmas perfekt med pionerna, de passar så bra ihop i bukett.
 Here's one of the beds on the frontyard we have made when we moved in. Peonies, phlox, cranesbill and a rose is in bloom right now. I enjoy coming home being welcomed by the flowers on our frontyard.
~
Här är en av rabatterna på framsidan som vi har gjort själva. Pioner, flox, nävor och en ros blommar just nu. Jag tycker om att köra in på uppfarten och bli välkomnad av alla blommor när jag kommer hem.
Here's Mme Hardy I planted the first summer in our house. It's a large bush filled with roses now.
~
Mme Hardy som jag planterade första sommaren vi bodde här är nu en stor buske som blommar.
I have 4 free weeks of my vacation to look forward now. I hope the weather will be far more better and that we will be able to visit the summer cottage the whole family. Have a nice day.
~
Nu har vi 4 veckor ledigt tillsammans. Jag hoppas att vädret kommer att bli bättre och att vi kan klämma in en tur till fäboden. Ha en fin vecka.

söndag 1 juli 2012

Family weekend

This weekend we had all our children at home. The daughter went on a bowling party and the rest of us decided to play some mini golf at that time. Here's the boys in the family; Johan, Tuli, G and Oskar.
 ~
Denna helgen hade vi alla barnen hemma. Dottern åkte på bowlingkalas och vi andra passade på att spela bangolf på Lugnet. Här är alla pojkarna i familjen; Johan, Tuli, G och Oskar.
One of the balls in the bowl were black, of course I snapped it at fast as I could for myself.
~
En av bollarna i skålen var svart, den nappade jag åt mig snabbt som attan.

For our coffe time (fika as we say here) I baked a vanilla cake. It's always one or more of the kids who don't like what I bake, but this one dissapeared fast. 
As a back drop I used a 50's waxed paper I found in a drawer from Johans mother. Johan was a bout to throw it away but I stole it from him and cleaned it. I will use it in my own drawer.
It's typical for swedish 50's, no pretty pastels but strong colour and grey as the main base colour. A remain from the art deco and a proof of our socialistic state.
~
Till lördagsfikat bakade jag en sockerkaka med mycket vanilj. Det är alltid något av barnen som vägrar äta eller som inte gillar, men den här gången så försvann hela kakan.
Som bakgrund har jag ett hyllpapper från 50talet hittat i en byrå från Johans mamma. Johan var på väg att slänga det men jag snodde det från honom och gjorde rent det, sen ska det ligga i min byrå. 
Det är så typiskt svenskt 50tal. Så långt från glassiga pasteller man kan komma. En liten kvarleva från art deco och en doft av det socialistiska samhället.

To balance it all off a little I show you the salad ingredients for the dinner. It's composed of onion, beetroot and sugarsnap tops. Some chickweed is also used. Tomatoes, salad and radish completed it. In italy these salads are called misticanza and contains lots of different leaves.
~
För att balansera kalorierna lite så visar jag vad jag lade i dagens sallad till middagen. Det är blast av lök, rödbeta och sockerärtor och så har jag smygit ner lite toppar från våtarv också. Sallad, tomat och rädisa åkte också i. I Italien kallar man sån här sallad misticanza och innehåller massor med olika sorters blad.

Now I only have one week left before we get our four week long vacation. I will have my boys all the time and I so hope we can go to our summer cottage for a little while.
~
Nu har jag bara en vecka kvar till semestern, 4 härliga veckor. Jag ska ha pojkarna hos mig hela tiden och jag hoppas så att det ska finnas lite tid för att åka till fäboden.